Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

花月夜

月亮游移三百里,银河坠地三千尺,我牵挂的只有你。
一枕黄粱繁花尽,花开花落无人知,我牵挂的只有你。


                                               ——《花月夜》

向那天边的流星许愿,晚霞映照着我的脸庞。
我对那美好低声倾诉,好似恋人在倾听低吟。
爱意在心中慢慢凝聚,你就是我心里的唯一。

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注